Tianjin Jianlong Molecular Sieve Co.,Ltd

Tianjin, 300350, China

Tel: +86 379 6775 8531

Tianjin Jianlong Molecular Sieve Co.,Ltd
Business Details
Address
  • No.5 Baoyuang Road
  • Jinnan Economical Development Zone
  • Tianjin, 300350
  • China
Contact
  • Tel: +86 379 6775 8531
  • Fax: +86 22 8851 5569