Uralcryomash

Sverdlovsk Region, 622 051, Russia

Tel: +7 3435 344-154

Uralcryomash
Business Details
Address
  • 24 Vostochnoye Highway
  • Nizhny Tagil
  • Sverdlovsk Region, 622 051
  • Russia
Contact
  • Tel: +7 3435 344-154